Historia najnowsza - lata 2006 - 2010

26 lutego 2006r .odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano Zarząd OSP, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Zjazd Gminny i do Zarządu Gminnego.
Zarząd Komisja Rewizyjna Delegaci
dh. Tadeusz Cymerys dh.Bolesław Faber dh. Tadeusz Chrzan
dh. Tadeusz Chrzan dh.Roman Ślęk dh.Andrzej Maziarz
dh. Andrzej Maziarz dh.Krzysztof Barabasz dh.Roman Ślęk
dh. Marek Bernat dh.Andrzej Kalinowski
dh. Andrzej Kalinowski dh.Bolesław Faber
Rok sprawozdawczy 2006 to obchody:
--- 85-lecia powstania ZOSP RP w Warszawie
--- 60-lecia powstania OSP w Pasiecznej
Obchody rocznicy naszej OSP rozpoczęły się 1 października Mszą św. w intencji założycieli, członków straży i ich rodzin.

h1.jpgh2.jpg

h3.jpg

Podczas mszy dokonano poświęcenia tablicy pamiątkowej, którą umieszczono na ścianie remizy.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP Jaworzyna Śl. I OSP Nowice.
Uchwałą Zarządu MGZ OSP RP w Jaworzynie Śl. Uhonorowano odznakami „Za wysługę lat"
dh. Michała Jabcoń 60 lat
dh.Stefan Piasecki 60 lat
dh. Antoni Paśko 35 lat

h4.jpg

h5.jpg

h6.jpg

W uroczystości uczestniczyli: członkowie ZMG OSP RP w Jaworzynie Śl z Prezes dh.Mariolą Krejwis-Piasecką na czele oraz Burmistrz Halina Dydycz i z-ca Dh.Natalia Kita.
Tablica została ufundowana przez mieszkańców Pasiecznej w dowód uznania założycielom i strażakom minionego 60-lecia. Ze składek ofiarodawców zakupiono flagę państwową z godłem i
flagę związkową.W imieniu OSP serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Do zawodów sportowo-pożarniczych wytypowano 3 drużyny. Wszystkie zdobyły miejsca medalowe i tak:
12 - 15 lat I miejsce
16 - 18 lat II miejsce
seniorzy III miejsce

Na zawodach powiatowych drużyna młodzików zajęła bardzo dobre III miejsce.
Remonty: założenie siatki wzdłuż schodów, uzupełnienie 9m.kw tynku, malowanie ściany
frontowej remizy /3 razy/, pomalowanie bramy i drzwi. Wykonano potrójny maszt
na flagi, wykonano szyld OSP, wymieniono zamek w drzwiach wejściowych,
dokonano remontu motopompy, wykonano stojak na tablicę pamiątkową i stojaki
na flagi.
Najważniejszym - wykonanym zadaniem był podjazd przed remizą i chodnik przy
wejściu do remizy i na schody. Materiały zostały zakupione przez Urząd Gminy
a prace wykonane we własnym zakresie.

Motto powołanego w tym roku Zarządu „'wykreowanie wizerunku naszej jednostki, aby opinia onaszych członkach wśród mieszkańców i władz gminy była pozytywna , aby nie było negatywnych uwag w stosunku do pracy jak i zachowania naszych członków'' jest celem naszej pracy w każdym dniu.

Rok 2007

h7.jpg

 W dniu 27 stycznia 2007 r. odbyło się

 Walne Zebranie OSP.

 Dokonano na nim rozliczenia z wykonania zadań w 2006 r. jak również  przyjęto zadania na rok 2007.

Rok 2007 to głównie praca nad wizerunkiem,naszej jednostki i prace remontowe poprawiające stan remizy.
Pomalowano elewację budynku /uprzednio przygotowano podłoże uzupełniając ubytki tynku i dwukrotnie białkując/, wykonano tynk na balkonie schodowym, osadzono podokienniki w sali posiedzeń, zainstalowano lampę do oświetlenia schodów, wykonano instalację elektryczną aby umożliwić podłączenie grzejników, usunięto starą powłokę tynku na ścianach w sali posiedzeń i pomalowano je.

Wszystkie wymienione prace zostały wykonane w czynie społecznym.
10 strażaków pracowało przez 6 godzin przy oczyszczaniu ogrodzenia cmentarza, usuwając piłą
spalinową i siekierkami zarośla.

Zabezpieczaliśmy trasę przejazdu wyścigu kolarskiego.
Tradycyjnie zabezpieczaliśmy trasę przejścia procesji za zakończenie oktaw Bożego Ciała.

h8.jpgW maju na zaproszenie Pani.Ilony Pałkowskiej

odbyliśmy spotkanie z młodzieżą w świetlicy.

Temat spotkania:

Rola i zadania OSP w środowisku

W spotkaniu oprócz Prezesa OSP dh. Tadeusza

Cymerys, który omówił w/w temat uczestniczyli:

dh. Krzysztof Barabasz

dh. Mateusz Białecki

Rok 2008

h9.jpg

W dniu 15 marca 2008 roku odbyło się

Walne Zebranie OSP.

W zebraniu uczestniczyli:

Prezes Zarządu MGZ OSP RP dh.Mariola Krejwis-Piasecka

Inspektor ds. bezpieczeństwa i obrony cywilnej Pan Marek Wernecki .

Przedstawiciele władz samorządu wiejskiego

Małgorzata Bernat, Marian Smoliński oraz zainteresowani działalnością OSP mieszkańcy Pasiecznej.

Jednostka uczestniczyła 2 razy w akcjach gaszenia pożaru na polach w czasie żniw.

Tradycyjnie zabezpieczano trasę przejścia procesji w czasie oktawy Bożego Ciała. Całą trasę udekorowano niebiesko-białymi i żółto-białymi chorągiewkami wykonanymi we własnym zakresie.

Delegacja naszych strażaków /7 osób/ uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu podczas, której dekretem Biskupa Ignacego Deca został mianowany Ks. Marek Babuśka na Duszpasterza Strażaków Diecezji Świdnickiej.

Na zaproszenie Starosty Świdnickiego i Prezydenta Miasta Świdnicy członkowie naszej OSP
/3 osoby/ uczestniczyli w spotkaniu świątecznym organizowanym w ramach Świdnickiej Kolędy 2009r.
Po wysłuchaniu przemówień okolicznościowych i życzeń wysłuchano kolęd w wykonaniu Marci Leone.
Remonty: położono glazurę w łazience oraz wymieniono uszkodzone płytki w pomieszczeniu
kuchennym, przyklejono 3 mb. cokoła. Wszystkie prace wykonano w czynie
społecznym.

h10.jpg

W dniu 31` maja dwie nasze drużyny uczestniczyły w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

-chłopców MDP - opiekun dh.Łukasz

Dobrzyński

-dziewcząt – opiekun dh. Magdalena Mróz

W pierwszym etapie dziewczęta zdobyły I miejsce.

W II etapie kol. Natalia Bernat i Dorota Szwed

III i IV miejsce.

Gratulujemy.

Rok 2009

h11.jpg

28 marca Walne Zebranie dokonało oceny realizacji przyjętego planu działania i wytyczyło zadania na rok 2009.

Przewodniczącą zebrania była dh. Magdalena Mróz a sekretarzem dh.Łukasz Dobrzyński.

W zebraniu uczestniczyła Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh..Mariola

Krejwis Piasecka, przedstawiciele samorządu wiejskiego oraz zainteresowani mieszkańcy Pasiecznej.

h12.jpg

Zarząd OSP ufundował Natalii Barabasz nagrodę za udział i zajęcie I miejsca w konkursie

„Klęska-powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga".

W imieniu Natalii podziękowanie i nagrodę odebrała mama Agnieszka Barabasz.

Prezes Zarządu OSP dh. T.Cymerys wystąpił z wnioskiem do Walnego Zebrania aby zwrócić się do społeczeństwa w Pasiecznej z prośbą o ufundowanie sztandaru dla naszej jednostki z okazji zbliżającego się 65-lecia działalności.

Walne Zebranie zaakceptowało wniosek i upoważniło Prezesa do prowadzenia rozmów w tej sprawie z samorządem wiejskim /informacja w dziale SZTANDAR/.

30 sierpnia OSP zorganizował zabawę dożynkową z której dochód zasilił konto Społecznego
Komitetu Funduszu Sztandaru dla naszej jednostki.
19 września na boisku w Pasiecznej odbyły się miejsko- gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Z racji tego, że odbyły się na naszym boisku byliśmy ich gospodarzem.
Wg naszej obserwacji jak i oceny uczestniczących gości wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem.

Na uwagę zasługują imprezy towarzyszące zawodom. Była smaczna grochówka dla zawodników, dobrze zaopatrzony bufet, kiełbaski na gorąco, loteria fantowa, kiermasz wyrobów artystycznych oraz odzieży i gadżetów dla OSP.

W zawodach wzięły udział drużyny z 6 jednostek OSP z terenu gminy.
Do zawodów wystawiono 3 drużyny. Z przyjemnością informuje się, że uzyskaliśmy bardzo dobre lokaty i tak:
drużyna MDP chłopcy 12 - 15 lat I miejsce /opiekun dh. M.Maziarz
drużyna MDP chłopcy 16 - 18 lat I miejsce/ opiekun dh. Ł. Dobrzyński
seniorzy III miejsce /opiekun dh.K.Pałkowski
W nagrodę za dobrą lokatę w konkurencji bojowej seniorów otrzymaliśmy wyjściowy mundur strażacki ufundowany przez Senatora RP Pana Stanisława Jurcewicza.
Po zawodach odbyła się zabawa taneczna na świetlicy wiejskiej.
Na prośbę Rady Parafialnej strażacy dokonali renowacji drzwi w kościele w Pasiecznej.

h13.jpg

W grudniu gościliśmy w naszej parafii Cudowny

Obraz Jezusa Miłosiernego.

Powitania obrazu w imieniu mieszkańców dokonał

Dh. Tadeusz Cymerys Prezes OSP w towarzystwie

Przewodniczącej Rady Sołeckiej

Pani Małgorzaty Bernat, która złożyła przed

ołtarzem wiązankę kwiatów.

Wspólnie z mieszkańcami uczestniczyliśmy w jego

peregrynacji oraz asystowali jadąc samochodem OSP za samochodem - kaplicą z naszej parafii do parafii Osiek.

W październiku nasz honorowy członek Dh. Stefan Piasecki obchodził 90-lecie urodzin.

h14.jpg

Podczas Mszy Św w jego intencji delegacja OSP złożyła jubilatowi życzenia i wręczyła kwiaty wraz z upominkiem /figurka przedstawiająca strażaka w akcji z okolicznościową dedykacją/. Prezes Zarządu w kilku słowach scharakteryzował działalność jubilata w szeregach OSP oraz odczytał życzenia w imieniu

Prezes Zarządu MGZ OSP RP Dh. Marioli

Krejwis - Piaseckiej

31 grudnia OSP zorganizowało zabawę sylwestrową.

W zakresie prac remontowych położono na jednej ze ścian w sali posiedzeń oraz łazience tynk strukturalny.

Rok 2010

20 marzec - Walne Zebranie Sprawozdawcze oceniło realizację nałożonych na 2009 r. zadań

jak również wytyczyło plan działań na 2010 r.
3 maja - Msza św. z okazji Dnia Strażaka i spotkanie w świetlicy w remizie OSP

h15.jpg

12 czerwiec 2010 rok.

Uroczysta Msza św. celebrowana przez Kanonika ks. Janusza Stokłosę i Kapelana Strażaków Prałata ks. Marka Babuśkę na której dokonano poświęcenia sztandaru.

h16.jpg

Prezes Zarządu dh. Tadeusz Cymerys przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu reprezentowanemu przez:

Dowódca dh. Marcin Maziarz

Sztandarowy dh. Andrzej Malinowski

Asystujący dh. Łukasz Dobrzyński

h17.jpg

17 lipiec 2010 r.

W wieku 91 lat zmarł jeden z pierwszych założycieli OSP w Pasiecznej i jej wieloletni członek.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu druhowie strażacy i poczty sztandarowe z naszej OSP i OSP Jaworzyna Śl oraz Bolesławice.

18 września odbyły się w Nowicach miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Nasza jednostka wystawiła 3 drużyny. Wszystkie zajęły drugie miejsca. /zdjęcia z zawodów w galerii/.

19 września poczet sztandarowy i druhowie OSP uczestniczyli w dożynkowej Mszy św.
2 październik - poczet sztandarowy uczestniczył podczas Mszy św. z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama Bałabucha.

h18.jpg

11 listopada poczet sztandarowy uczestniczył

w Kościele Parafialnym w Jaworzynie Śl. we Mszy św z okazji Święta Niepodległości .

/zdjęcia z uroczystości do wglądu na stronie Urzędu Gminy/.

h19.jpg

18 grudnia na świetlicy w remizie strażackiej odbyło się spotkanie przy kawie członków Komitetu Fundacji Sztandaru.

Były wspomnienia z okresu od powstania komitetu do momentu wręczenia sztandaru jak i samej uroczystości wręczenia.

Prezes Zarządu OSP podziękował za pracę

i zaangażowanie, złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

h20.jpg

19 grudnia z inicjatywy Zarządu na placu przed remizą ustawiono choinkę, którą ubierali wszyscy chętni przynosząc własne ozdoby.

Zarząd OSP serdecznie dziękuje wszystkim którzy włączyli się do dekoracji choinki.

Wesołych Świąt

Bożego Narodzenia

25 grudnia mieszkańców Pasiecznej odwiedzili kolędnicy. Wśród nich byli również członkowie MDP i strażacy. Świadczy to o tym, że w każdej dziedzinie życia naszej społeczności uczestniczą druhowie OSP.

h22.jpg

h21.jpg