Brak opisu obrazka

20 maja 2014. rok
Akademia z okazji  Dnia Strażaka w KP PSP w Świdnicy

W akademii z naszej OSP uczestniczyła delegacja pod przewodnictwem Prezesa Zarządu OSP Tadeusza Cymerys.

 Odznaczenia otrzymali:

 Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa"  
 dh. Tadeusz Chrzan
 dh. Bolesław Faber
 dh. Roman Ślęk

 Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa"
 dh. Andrzej Kalinowski

 Brazowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa"
 dh. Andrzej Malinowski

 

-----------------------------------------------------------------------

Dzień Strażaka rozpoczęto Mszą św. odpustową w kościele pw. NMP Królowej Polski z udziałem pocztu sztandarowego OSP celebrowaną przez ks. Krzysztofa Wereskiego. Podczas wygłoszonej homilii skierował on wiele ciepłych słów do strażaków i ich rodzin. Po mszy strażacy udali się na grób śp. dh.Mariana Smolińskiego, zapalili znicz i oddali mu hołd. Następnie na zaproszenie Rady Sołeckiej i Parafialnej spotkali się przy kawie na świetlicy wiejskiej.
4 maja delegacja OSP uczestniczyła w uroczystej Mszy św. odprawionej w imieniu strażaków i ich rodzin w Katedrze Świdnickiej. Po powrocie strażacy świętowali swoje święto w gronie rodzin i znajomych.

-----------------------------------------------------------------------

22.03.2014 r.

Zebranie Stowarzyszenia OSP

znak_zosp.jpg

Strażacy dokonali oceny działalności za rok 2013 oraz przyjęli plan działania na rok 2014.
W zebraniu uczestniczyli zaroszeni Goście: Prezes Zarządu o/ MGZ OSP RP dh. Mariola Krejwis-Piasecka,
Podinspektor UM Pan Marek Wernecki, Sołtys Pani Zofia Gruszecka, Przewodnicząca Rady Sołeckiej Pani Małgorzata Bernat
Odznaki za "Wysługę lat" otrzymali:
dh. Antoni Paśko         60 lat
dh. Tadeusz Chrzan     40 lat  
dh. Łukasz Dobrzyński   5 lat
Prezes Zarządu wręczył dwie legitymacje członkowskie przyjętym w szeregi OSP druhom - Krystianowi Więcław i Michałowi Pospiszyl.
Dyskusję zdominował temat pożaru jaki miał miejsce w Pasiecznej w dniu 21 marca br.

 -----------------------------------------------------------------------

 Obchody pierwszej rocznicy wręczenia sztandaru

12.06.2011 r. OSP 022.JPG

Obchody rozpoczęto o godz. 8:45 Mszą Św. dziękczynną w kościele w Pasiecznej w intencji fundatorów, darczyńców oraz przedstawicieli władz samorządowych sołectwa i gminy. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił Proboszcz parafii ks. kan. Janusz Stokłosa.
We mszy uczestniczył nasz sztandar i gościnnie sztandar OSP Jaworzyna Ślaska. Po mszy św. odbyło się spotkanie przy kawie strażaków i zaproszonych gości. Podczas spotkania Prezes Zarządu OSP Tadeusz Cymerys w imieniu strażaków podziękował ks. kan Januszowi Stokłosie za ciepłe słowa skierowane podczas mszy św. do strażaków i ich rodzin. Od godziny 15-tej przy świątecznie zg. z tradycją Zielonych Świąt udekorowanym placu przed remizą odbył się piknik w którym uczestniczyli mieszkańcy Pasiecznej i zaproszeni przez nich goscie. W programie była - loteria fantowa, grillowane kiełbaski, popcorn i zabawy /przeciąganie liny, siłowanie się na ręce, skoki na trampolinie/. Podczas imprezy czynny był bogato zaopatrzony bufet. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił dh. Dawid Malinowski i Damian Kolasa. Bawiono się do godz.22.00 Każde dziecko uczestniczace w zabawie otrzmało lizaki i balonika. Zarząd OSP serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości oraz tym którzy się z nami bawili. Serdeczne podziękowania dla druhów strażaków z OSP Jaworzyna Śl. Szkolenia strażaków

 -----------------------------------------------------------------------

znak_zosp.jpg W okresie od 11 luty do 13 marca 2011 roku odbyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Świdnicy szkolenie strażaków ochotników I i II stopnia.
Mateusz Pałkowski
Szymon Białecki
Marcin Maziarz
Paweł Maziarz
Wojciech Chrzan
Wszyscy ukończyli szkolenie z dobrymi ocenami.
Zdobyte kwalifikacje uprawniają ich do uczestnictwa w akcjach jak również otwierają drogę do dalszych awansów. Z naszej jednostki wzięło udział 5 strażaków:

 -----------------------------------------------------------------------

W dniu 27 marca 2011 r. odbyło się w naszej jednostce walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Przed otwarciem zebrania na komendę Prezesa został wprowadzony sztandar. Po wysłuchaniu hymnu strażackiego oddano hołd zmarłemu dh. Stefanowi Piaseckiemu.

a1.jpg

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
-Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP RP
dh. Mariola Krejwis-Piasecka
- Radny Miejskiej Rady dh. Marian Smoliński
- Podinspektor Pan Marek Wernecki
- Sołtys Pani Zofia Gruszecka
- Przewodnicząca Rady Sołeckiej Pani Małgorzata Bernat
Przewodniczącym zebrania został dh. Bolesław Faber.
Zebranie dokonało oceny działalności za rok 2010 jak również całej kadencji.
Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
Wybrano zarząd w składzie:
Prezes Tadeusz Cymerys
Vice Prezes Tadeusz Chrzan
Naczelnik Andrzej Maziarz
Skarbnik Marek Bernat
Sekretarz Andrzej Kalinowski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Bolesław Faber
Członek Roman Ślęk
Członek Wojciech Chrzan

a3.jpg

Pozytywnym akcentem był udział w zebraniu młodzieży szkolnej.
W dyskusji głos zabrała Pani Zofia Gruszecka Sołtys wsi Pasieczna, która pozytywnie oceniła dorobek OSP w minionej kadencji. Złożyła podziękowanie w imieniu samorządu i własnym oraz życzyła sukcesów w dalszej działalności.
Przyjęto do realizacji plan działania na 2011 r.
Obrady zakończono wyprowadzeniem sztandaru.

a2.jpg

 -----------------------------------------------------------------------

Wybory samorządowe w dniu 1 luty 2011r.

Wybory_2011.jpg

W dniu 1.02.2011r. odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano sołtysa i radę sołecką. Sołtysem została Zofia Gruszecka.

W skład Rady Sołeckiej weszli:M.Bernat, G.Kowalewska, L.Piasecki, R.Badowski, I.Chrzan, Ł.Soboczyński,B.Faber.

Dh.Bolesław Faber reprezentuje OSP.